Wholesale customers welcome Wekelijks nieuwe aanvoer. Lang niet alles staat online. Bezoek de loods voor de hele collectie
contact
over ons
blog
Account
contact

For English click here

Inkoop

 

Wij kopen kasten, tafels en andere losse items op.

Heb je een kast die je niet meer gebruikt, een tafel die te klein is geworden voor je gezin, of een ander item waarvan je denkt dat wij het in de winkel kunnen verkopen? Mail ons een korte beschrijving met foto’s van het product en het adres. Aan de hand van de foto’s kunnen we vaak al bepalen of het aangeboden product(en) iets voor ons is. Bij interesse krijg je meteen ons prijsvoorstel.

 

Inkoop gehele huisraad.

Heb je een huis vol spullen dat geheel leeg moet? Neem contact met ons op. Wij werken samen met verschillende boedel services. Zij regelen de gehele ontruiming van de woning en leveren het netjes en bezemschoon op. De kosten of opbrengsten van een ontruiming worden afgegeven na het bekijken van de inhoud van de woning en na eventuele taxatie van de waardevolle goederen. Zoveel mogelijk spullen worden hergebruikt en het afval wordt verantwoord en gescheiden afgestort.

 

 

 

Purchasing

 

We buy cupboards, tables and other items.

Are you an expat moving back home? Do you have a cupboard that you no longer use, a table that has become too small for your family, or another item, that you think we can sell in the store? Mail us a short description with photos of the product and your address. On the basis of the photos we can often determine whether the product (s) offered are for us. If we are interested, you will immediately receive our price proposal.

 

Purchasing entire household goods.

Do you have a house full of things that must be completely empty? Please contact us. We work together with various estate services. They arrange the entire evacuation of the home and deliver it neat and broom clean. The costs or revenues of an eviction are issued after viewing the contents of the home and after any valuation of the valuable goods. As many items as possible are reused and the waste is disposed of responsibly separated.

© Van Dijk en Ko - Made by miWebb